Vé máy bay khuyến mãi Đặc biệt chào Hè của Vietnam Airlines

Thứ hai - 16/03/2015 00:12
Vé máy bay khuyến mãi Đặc biệt chào Hè của Vietnam Airlines. Với giá ưu đãi trào hè năm 2015 với nhiều giá vé ưu đãi với nhiều hành trình

Bảng giá vé khuyến mãi đặc biệt chào Hè của Vietnam airlines

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI
Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Hà Nội Chu Lai 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Điện Biên Phủ 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đồng Hới 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Nẵng 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Huế 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Quy Nhơn 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Buôn Ma Thuột 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Lạt 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Tuy Hòa 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Nha Trang 999,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Phú Quốc 999,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Cần Thơ 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 333,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 333,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Huế 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/18/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hoa 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG
Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé  
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt  
Đà Nẵng Vinh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt  
Đà Nẵng Đà Lạt 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt  
Đà Nẵng Nha Trang 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt  
Đà Nẵng Hải Phòng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt  
GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC
Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Chu Lai Hà Nội 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Điện Biên Phủ Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Huế Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Tuy Hòa Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Cần Thơ Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Huế Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Thanh Hoa Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hải Phòng Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Buôn Ma Thuột 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt
Lưu ý:
  •     Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
  •     Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  •     Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Các hình thức đặt vé máy bay

Quý khách có thể đặt mua vé máy bay bay theo các hình thức đặt vé máy bay dưới đây để đảm bảo phù hợp với nhu cầu của quý khách

Đặt vé máy bay trực tiếp trên website


Đặt vé máy bay qua điện thoại

Đặt vé máy bay tại đại lý vé máy bay VNTC

saigon

Đại lý bán vé máy bay tại Hồ Chí Minh

  • - Địa Chỉ: 46/11 Đường Âu Dương Lân, P3, Q8, HCM
  •  

hanoi

Đại lý bán vé máy bay tại Hà Nội

  • - Địa Chỉ: Số 5 Ngõ 87 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hình thức thanh toán vé máy bay

home payment icon

Thanh toán tại Nhà

Nhân viên VNTC giao vé cho quý khách tại nhà
cash icon

Thanh toán tại Văn Phòng

Quý khách có thể đến văn Phòng VNTC để thanh toán
payment by transfer icon

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua các tài khoản ngân

Tại sao chọn đặt mua vé máy bay tại VNTC

ico hailong

Sự hài lòng của khách hàng

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình – phản hồi nhanh chóng – tác phong chuyên nghiệp.
ico thanhtoan

Thanh toán an toàn, linh hoạt

Hệ thống bảo mật quốc tế, mang lại sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối.
ico status fli 1

Đặt vé nhanh chóng và dễ dàng

Giao diện đơn giản – nội dung đầy đủ – thao tác dễ dàng, chỉ mất 03 phút để hoàn thành

Dịch vụ đại lý VNTC mang lại cho khách hàng

ico check dh

Kiểm tra đơn hàng

Các thông tin đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị chính xác và rõ ràng.
ico check in onl

Check-in online

Tiện ích giúp bạn check-in bất cứ nơi đâu thay vì đến sân bay.
ico status fli

Tình trạng chuyến bay

Mọi thông tin chuyến bay sẽ được cập nhật đầy đủ và chính xác tại hệ thống.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây